Subirat.net

Subirat.net GDPR nyilatkozat

A www.subirat.net (weboldal tulajdonosa és üzemeltetője) ezúton teszi közzé az adatvédelmi és adatkezelési elveit. Jelen szabályok kialakításakor különös tekintettel vettük figyelembe az 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról, az 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strassbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről rendelkezéseit, illetőleg az "ONLINE PRIVACY ALLIANCE" ajánlásait, valamint adatvédelmi országgyűlési biztos által kiadott állásfoglalásokat különös tekintettel a AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 rendeletére. A jelen közlemény célja, hogy szolgáltatásaink minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

Az oldalra való regisztráció során egy adatbázisba kerül a regisztráló felhasználóneve, beceneve, email címe, jelszava (titkosítva). A regisztráció során egy ID-t is kap az adatbázisban, ami azt mutatja, hogy hányadikként regisztrált az oldalra. Minden regisztrált felhasználóhoz kapcsolódik egy változó, amely azt mutatja, hogy aktiválva, kitíltva avagy törölve van-e a felhasználói fiókja. Egyes felhasználók Facebook és Twitter elérhetősége is látható az oldalon, amely arra szolgál, hogy könnyebben el lehessen érni őket, és a bal oldalsó sávban a profiljuknál pedig a legutolsó bejegyzéseiket mutatja a Facebook oldalukról, ha az is be van kapcsolva az adatbázisban. Minden felhasználóhoz egy leírás is tartozik, amely a Facebook leírásuk, melyet átemelt az oldal. Egy profilkép és nem (nő/férfi) is tartozik mindenkihez, ami egyelőre nem állítható így azoknak nincs értéke. A felhasználók regisztrációjának idejét és utolsó belépésüket is elmenti az oldal az adatbázisba. A felhasználókhoz elmentésre kerül az is, hogy milyen IP címről, és mikor fogadták el az oldalon a sütiket. Az összes adathoz mely az adatbázisban szerepel csak az oldal tulajdonosai és egy fejlesztő férhet hozzá. Ezeket az adatokat nem fogjuk kiadni semmilyen körülmények között a felhasználók beleegyezése nélkül. A felhasználó az oldalra való fellépéssel és annak használatával elfogadja, hogy mindezek az adatok, amelyek fentebb felsorolásra kerülnek eltárolódnak az oldal használata közben. A felhasználó akármikor kikérheti az adatokat, amiket róla tárolunk, hogy ha felkeresi az oldalt. Az oldalon feltűntetésre kerül a felhasználó utolsó belépése, viszont ha valaki ezt nem szeretné, hogy megjelenjen nála, vegye fel a kapcsolatot az oldallal Facebookon, Emailben és el fogjuk tűntetni. Ha akármilyen adatot, amelyet az oldal tárol, a felhasználó eltávolításra szeretné kérni, avagy csak módosítását kérné, akkor eleget fogunk ennek tenni, hogy ha megkeresnek minket a felkéréssel. Ha valaki feliratkozik a hírlevélre, akkor az email címe elmentésre kerül. Kitiltott fordítók nevei szerepelnek az adatbázisban.

A szervereink által automatikusan naplózott információk.

Szervereink automatikusan regisztrálják felhasználóink IP-címét, az általuk használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát és néhány más információt. Ezeket az információkat kizárólag összesített és feldolgozott (aggregált) formában hasznosítjuk, szolgáltatásaink esetleges hibáinak kijavítása, minőségük javítása érdekében és statisztikai célokra. Adatokat a felhasználók által megadott egyéb adatokkal semmilyen formában nem kapcsoljuk össze.

Cookie-k:

Egyes szolgáltatásaink egyedi azonosítót, úgynevezett cookie-t helyeznek el felhasználóink számítógépén. A cookie-k kizárólag felhasználói kényelmi funkciókat szolgálnak, más célra nem vesszük őket igénybe. A cookie-fogadás felhasználói tiltása szolgáltatásaink igénybevételének nem akadálya. Weboldalunk kétféle sütit használ: időszakosat és állandót. Az időszakos sütik olyan ideiglenes fájlok, amelyek a bejelentkezett időszak végéig, vagy az alkalmazás (böngésző) bezárásáig maradnak a felhasználó eszközén. Az állandó cookie-k pedig a paraméterükben meghatározott ideig, vagy manuális törlésükig vannak jelen a felhasználó eszközén.

Ez a weboldal több különböző cookie-t tárol

  1. Elemző Cookie-k - arra szolgálnak, hogy figyelemmel kísérhessük, hogy a látogatóink hová kattintanak a weboldalon, és rögzíthessük, milyen tartalom érdekli őket. Ez segít nekünk abban, hogy továbbfejleszthessük a szolgáltatásunkat, és így a felhasználóinknak minél több olyan információt mutathassuk, amikre kíváncsiak.
  2. Közösségi Cookie-k - azért fontosak, hogy az oldalainkon található közösségi widgetek kapcsolatba tudjunk lépni a közösségi oldalakkal (Facebook, Google és Twitter)
  3. Partneri Cookie-k - arra szolgálnak, hogy nyomon követhessük a velünk partneri megállapodásban álló weboldalakról történő látogatásokat.
  4. Viselkedési és hirdetési Cookie-k - információt gyűjtenek az általad előnyben részesített tartalmakról és weboldalon történt döntéseidről. Hirdetési hálózatokra irányulnak, amelyek azután ezen információk alapján személyre szabott hirdetéseket mutatnak majd az általad látogatott egyéb weboldalakon.
  5. Technikai Cookie-k - elengedhetetlenek a weboldal futtatásához.
  6. Funkcionális Cookie-k - elengedhetetlenek ahhoz, hogy a felhasználóink elérhessék az általuk igényelt szolgáltatásainkat.

Cookie-k törlése

Lehetőség van törlésre a böngésző cookie-mappájából, illetve beállíthatja, hogy blokkolja a cookie-kat, vagy figyelmeztető üzenetet jelenít meg egy cookie tárolása előtt. Számos különböző böngésző létezik, így további kérdések esetén, javasoljuk az „All About Cookies” webhely meglátogatását.

Rendelkezésünkre bocsátott személyes adatok:

Szolgáltatásaink igénybevételéhez felhasználóinknak regisztrálniuk kell. A regisztráció során keletkező információkat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeljük, azokhoz illetéktelenek nem férhetnek hozzá.

A felhasználók egyedi elérésére alkalmas adatok:

A felhasználók egyedi elérésére alkalmas adatokat (például e-mail címeket) kizárólag a felhasználó által előzetesen jóváhagyott célra vesszük igénybe, azokat - a törvényben előírt kivételektől eltekintve - harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adjuk át.

A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban:

Személyes adatai kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Kérésre tájékoztatást adunk az érintettnek a kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben az …címre kell eljuttatni, amire 7 munkanapon belül választ kap az érintett. A felhasználók kérhetik adataik törlését - de ebben az esetben lehetséges, hogy nem tudjuk a honlap szolgálatásait a továbbiakban biztosítani a felhasználó részére.

Jogérvényesítési lehetőségek:

Az adatkezelő a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény alapján jár el. A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az Adatvédelmi törvény valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is.

Módosítás:

A Honlap egészét vagy részét bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatjuk, korszerűsíthetjük vagy visszavonhatjuk. Bármikor módosíthatjuk az Általános Szerződési Feltételeket a jelen szöveg átjavításával. A Honlap használatával elfogadod, hogy ezek a módosítások kötnek Téged és ahhoz is, hogy időszakosan ellátogatsz erre az oldalra, hogy megnézd az éppen hatályos Általános Szerződési Feltételeket, amelyekhez kötve vagy.

Fogalommeghatározások a jelen közlemény alkalmazása során:

Személyes adat:

Bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

Különleges adat:

A faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra. Az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

Adatkezelés:

Az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is.

Adatfeldolgozás:

Adatkezelési műveletek és ahhoz kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint alkalmazás helyétől.

Adattovábbítás:

Ha adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik.

Nyilvánosságra hozatal:

Ha adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik.

Adatkezelő:

A természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, illetőleg a végrehajtással adatfeldolgozót bízhat meg. Kötelező adatkezelés esetén adatkezelés célját és feltételeit, valamint adatkezelőt adatkezelést elrendelő törvény vagy önkormányzati rendelet határozza meg.

Adatfeldolgozó:

A természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi.

Adattörlés:

Adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges.

Automatizált adatállomány:

Automatikus feldolgozásra kerülő adatok sora.

Gépi feldolgozás:

A következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy egészben automatizált eszközökkel hajtják végre: adatok tárolása, adatokkal végzett logikai vagy aritmetikai műveletek, adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése és terjesztése.

Subirat.net szabályzat

A Subirat.net:

A subirat.net (továbbiakban Subirat) egy frissen indult project, amely a sorozat és filmfeliratok beszerzését kívánja felgyorsítani, az eddigi világképünket újra gondolni, ami mind a fordítók, mind pedig a letöltőknek egyszerűsítené meg az életét gyorsaságával, egyszerűségével, megjelenésével, kiszámíthatóságával. Felirattárunk nagy hangsúlyt fektet a közösségre is, így szeretnénk Magyarországon az első közösségi felirattárat megalapítani.

Felhasználási Feltételek:

Felhasználási feltételek jelentik az Üzemeltető és Ön (továbbiakban felhasználó) között létrejött szerződést, mely tartalma és elfogadása jelenti az ingyenes, regisztrációhoz kötött szolgáltatások (továbbiakban: szolgáltatás) igénybevételének feltételeit. A szerződés tartalmazza a weboldal használatával, igénybevételével kapcsolatos szabályokat is, melyeket kérünk figyelmesen olvasson el! A szolgáltatást csak akkor veheti igénybe a felhasználó, ha elfogadja a szerződés minden pontját, és elfogadja azokat. Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy jelen szerződést bármikor, előzetes bejelentés nélkül szabadon módosíthassa. A továbbra is igénybe vett szolgáltatás az szerződés automatikus elfogadását jelenti. A szabályzat nem tudása nem mentesít annak betartása alól!

A szerződés létrejötte:

Jelen szerződés magyar nyelven kerül megkötésre. A hatályos jogszabályok alapján nem minősül írásban foglalt szerződésnek, így iktatásra sem kerül.

Műszaki követelmények:

A felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a szolgáltatás használata egyéb hardver és szoftver eszközöket igényel(het), valamint hogy az említett hardverre és szoftverre vonatkozóan a felhasználó saját felelősségére jár el. Azt követően, hogy a felhasználó regisztrált, a Subirat.net-re nem vonható felelősségre a szolgáltatás károsodásáért, megsemmisüléséért, ill. sérüléséért.

A felelősség kizárása:

A honlap használatával Ön elismeri, hogy azt csak és kizárólag saját felelősségére teszi. A Subirat.net nem vállal semmilyen felelősséget az Ön számítógépén vagy egyéb vonatkozásban keletkezett/elszenvedett károkért a honlap használatával kapcsolatban. A Subirat.net kizár minden felelősséget, amely a program letöltéséből, esetleges hibájából, illetve az Ön számítógépén futó programmal való összeegyeztethetetlensége, vagy bármely internetes vírus miatt következik be.

Felhasználók által közzétett tartalmak:

Az Üzemeltető fenntartja a jogot a felhasználók által beküldött tartalmak (hozzászólások, feltöltések, témák, visszajelzések, üzenetek) bármilyen célú felhasználására.

Árak:

A SUBIRAT.NET ingyenes és az is marad.

Az oldallal kapcsolatos tudnivalók:

Az oldal tulajdonosa valamint a fordítók semmilyen díjazásban nem részesülnek. A felhasználó azt is elfogadja, hogy ha belép, avagy szavaz az oldalon, akár csak látogatást tesz, az IP címe eltárolásra kerülhet, és mi felhasználhatjuk azt, viszont ki nem fogjuk adni. Az oldal használata közben, az oldal eltárolja és ki is mutatja, hogy egyes felhasználók mikor voltak elérhetőek utoljára. Az oldal használatával a felhasználó beleegyezik abba, hogy a regisztrálása után az ő utolsó belépését is kimutathassa az oldal.

Feliratok kezelése:

A nálunk elhelyezett feliratok nem képezik részét a Subiratnak. A feliratok jogai a Subiratra való feltöltéssel megmaradnak a fordítónak, így a továbbiakban is Ők rendelkeznek saját fordításuk felett.Amennyiben a fordító jelentkezik a megadott elérhetőségek valamelyikén, érvényesítheti jogait, ami kizárólag alábbiakra terjed ki:

Filmek, sorozatok kezelése:

Az oldal nem tartalmaz illegális tartalmat, nem szorgalmazzuk és toleráljuk az illegális letöltéseket elősegítő tartalom megosztását. Az oldalon kiemelten figyeljük az ilyen jellegű hozzászólásokat, tartalmakat és szankcionáljuk őket. A filmek/sorozatokat beküldés alapon kezeljük. Bárki tud beküldeni filmet, sorozatot vagy sorozathoz epizódot. Ha már egy adott sorozat le lett foglalva egy fordítónak, akkor az ő fordításai az elsődlegesek, viszont a listákban kizárólag az ellenőrzést követően jelennek meg. A filmek, sorozatok, epizódok beküldése esetén NEM torrentet, letöltési helyet kérünk, mindössze az eredeti címét, a magyarra fordított címét, leírását és a borítóképét, amit a listákban fogunk használni megjelenítésre.

Ellenőrzések menete:

Film/sorozat/epizód/felirat ellenőrzését az oldalon tevékenykedő adminok végzik. Ők döntenek arról, hogy a beküldött tartalom hasznos-e a felirattárnak, létezik-e már, esetleg ellenőrizhetik a tartalmat is. Amennyiben a szabályzatban foglaltaknak megfelel a beküldött tartalom, elfogadhatják azt, így megjelenik a listában/eltűnik a listából. Az ellenőrzés ugyanakkor itt nem ér véget, közösségi felirattár azt is jelenti, hogy értékelhetik a feliratot pozitív vagy negatív értékeléssel. A pozitív értékelés előre fogja helyezni a feliratot a listában, jelezve a többi látogatónak, hogy ne keressen tovább, ez megfelelő lesz neki is. A negatív értékelés egyrészt a listában helyezi hátrébb a feliratot azért, hogy mások inkább olyan feliratot töltsenek le, akivel több ember elégedett, másrészt pedig a moderátorok számára készít egy jelentést a feliratról (relatív értékhatár felett), amit aztán szigorúbban szemügyre fognak venni és szabálytalanság esetén törölhetik a feliratot utólag is. Másik feliratos oldalról történő feltöltés esetén azonnali kitiltásban részesül a feltöltő, ha nincs előzetes egyeztetés adminokkal.

Felhasználói adatok tárolása:

A felhasználóink adatait az adatbázisunkban tároljuk. A jelszavat különböző kódolások keveréséből állítjuk össze (sha2,sha5,md5) és mentjük el, így a jelszó nyers szöveg formájában soha nem kerülhet ki, a technika jelenlegi állása szerint pedig az sha2 már önmagában is biztonságos. A felhasználóink tevékenységét domainen kívül nem követjük, nem naplózzuk. Minden naplózott adat kizárólag a Subirat.net domain nevek alatt történik, így amint elhagyja a látogató a domaint a Subirat nem lesz képes naplózni további tevékenységét. Minden naplózott adatot, statisztikát kizárólag a felhasználói élmény javítására fogunk felhasználni, illetve a népszerűségi lista elkészítéséhez. A nálunk tárolt adatokat nem szolgáltatjuk ki 3. személynek, kivételt képez ez alól az adott országra vonatkozó adatvédelmi törvények közt is szereplő kivételek. Ilyenek lehetnek hatósági megkeresések. Az oldalon semmilyen személyes adatot nem tárolunk és nem is fogunk tárolni soha.

Népszerűségi index:

A kezdőlapon megjelenő népszerű sorozatok, filmek meghatározása 2 óránként történik automatikusan. A népszerűségi index (minél nagyobb annál jobb) szerint csökkenő sorrendbe helyezzük az első 20 találatot, így lesz meg a legnépszerűbb sorozatok, filmek listája.

Filmekkel, sorozatokkal kapcsolatos jogi nyilatkozat:

Project Subirat.netMinden jog fenntartva © 2015-2020A feliratok összes joga a felirat fordítójáé.A portál tartalma a Creative Commons License 2.5 szerint használható fel megkötésekkel.

Subirat.net használati utasítás

Az oldal fő oldalán egyből szembetűnik a Legfrissebb feliratok lista ahol a leggyorsabban le tudjátok tölteni az adott feliratot a felhőikon segítségével! Ha szeretnétek többet megtudni a filmről, sorozatról rá kattinthattok, a film vagy sorozat nevére ahol elolvashatjátok a részletes adatlapot és láthatjátok a többi feliratot is az adott műhöz, megoszthatjátok barátaitokkal facebookon. A lista alatt található a menüsor, amelyen a Legnépszerűbb sorozatok láthatóak alattuk pedig a Legnépszerűbb filmeket találjátok meg.

Feliratokra való feliratkozás:

Ez annyit tesz, hogy ha felkerül, egy új felirat a kedvenc sorozatodhoz mi E-mailben értesítünk téged!Ehhez nem kell mást tenned mint példáulfellapozni a kedvenc sorozatod adatlapját az én egyik esetemben a The Flashta leírás alatt megtalálhatod a feliratkozás gombot beírod az e-mailcímed és kész is!

Támogatás:

Ha az oldal használata során úgy ítélted meg, hogy támogatod az oldalt, azt nagyon szépen köszönjük. Az összeget az oldal költségeire (host, domain) fordítjuk. Ha szeretnéd támogatni az oldalt azt Paypalon keresztül itt megteheted.

Elérhetőségek:

Szeretnél a Subirat csapatának tagja lenni?

A lehetőség adott mindenkinek! Komoly feltételek nincsenek, csupán az alapvetők:

2019. 06. 02.


Hozzászólások